Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

EUs forbrukerundersøkelse 2010

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:41 CEST

Norske forbrukere har talt: vinmonopolet på topp, banktjenester på bunn i en omfattende forbrukerundersøkelse som EU presenterer i dag.

Undersøkelsen, som inngår i EUs Consumer Market Scoreboard, måler hvor godt markeder fungerer sett fra forbrukernes side med hensyn til oversiktlighet, tillitt, klagemuligheter og tilfredshet.

Undersøkelsen har blitt gjennomført i 27 EU-land, samt Norge. 50 ulike bransjer innen kategoriene forbruksvarer, enkelttjenester og abonnementstjenester har blitt vurdert av 500 kunder i hvert enkelt marked i hvert land.

I Norge topper altså polet, tett fulgt av andre alkoholfrie drikkevarer, bensin og begravelsestjenester. Europeiske forbrukere er mest fornøyd med markedet for bøker, magasiner og aviser.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at forbrukerne setter størst pris på markeder som er oversiktlige der det er enkelt å vurdere kvalitet og pris. Undersøkelsen gir et godt bilde av hva forbrukerne opplever når de handler en vare eller tjeneste i bestemte markeder. Rapporten gir viktig kunnskap både for næringene og myndighetene, sier forbrukerminister Audun Lysbakken.

Dårligst ut kommer alle typer finansielle tjenester, eiendomsmegling og teletjenester. Også i Europa scorer disse tjenestene dårligst.

- Funnene om bransjene som scorer lavt stemmer godt overens med det forbrukermyndighetene ser i sin klagestatistikk. Vi må se på hvert enkelt marked for å analysere hvorfor noen gjør det dårligere enn andre, påpeker Lysbakken.

Statsråd Audun Lysbakken tror at undersøkelsen kan brukes til å forsterke forbrukernes stilling, og at den vil bidra til bedre tjenester og varer.

- Næringene bør være interessert i å tilrettelegge for forbrukerne. Kommer næringen dårlig ut i en slik undersøkelse bør den ta egne initiativ for å forbedre forholdene, avslutter Lysbakken.

Last ned hele undersøkelsen her.

Tabell Norge.