Helse- og omsorgsdepartementet

Evaluering av bioteknologiloven

Nyhet   •   feb 10, 2011 15:49 CET

Bioteknologiloven skal evalueres. I den forbindelse har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om flere bidrag. Rapporten ”Evaluering av bioteknologiloven – status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven” ble oversendt departementet i dag.

Stortinget har bedt regjeringen evaluere bioteknologiloven etter fem års praktisering. Som et ledd i dette arbeidet har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet flere oppdrag. Rapporten som departementet har mottatt i dag tar opp en rekke problemstillinger knyttet til bioteknologiloven. Blant dem er bruk av ultralyd i svangerskapet, sæddonasjon og eggdonasjon og genetiske undersøkelser av befruktede egg.

- Dette er viktige og vanskelige spørsmål. Vi skal nå bruke tid på å gå grundig gjennom rapporten før vi tar stilling til hvordan den videre prosessen med evalueringen vil bli, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les rapporten hos Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende oppdrag til Helsedirektoratet:

  • Å iverksette en undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdninger til etiske spørsmål som oppstår i forhold til bioteknologiloven. Denne undersøkelsen ble oversendt departementet september i fjor.
  • Å iverksette en undersøkelse i fagmiljøene for å skaffe en systematisk oversikt over fagmiljøenes synspunkter med hensyn til hvordan bioteknologifeltet er regulert, med utgangspunkt i erfaringer på området.
  • Å foreta en gjennomgang av erfaringene med administrering og praktisering av bioteknologiloven.
  • Å kartlegge status på fagområdet bioteknologi.
  • Å kartlegge utviklingen nasjonalt og internasjonalt siden loven ble vedtatt.

Helsedirektoratet har med rapporten som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i dag besvart oppdraget fra departementet. I oversendelsen inngår også en rapport om bruk av ultralyd fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Lenker videre: