Finansdepartementet Norge

Evaluering av skattereformen

Nyhet   •   nov 23, 2010 14:25 CET

Finansdepartementet har mottatt tre utredninger i forbindelse med evalueringen av skattereformen. - Jeg er glad for at utredningen viser at skattereformen hadde positive fordelingsvirkninger. Innstrammingene i form av økt skatt på utbytter og gevinster har langt større betydning for inntektsfordelingen enn lettelsene i de høyeste marginalskattesatsene på arbeidsinntekter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Evalueringen av aksjonærmodellen viser at ny egenkapital er en viktig finansieringskilde for nyetablerte selskaper, trolig fordi de har begrenset tilgang til opptjent egenkapital og lånefinansiering. Skjermingsfradraget vil kunne bedre tilgangen på ny egenkapital for nyetablerte selskaper. Evalueringen av de administrative kostnadene viser at skattereformen og innføringen av aksjonærregisteret har hatt begrensede administrative konsekvenser for selskaper, personlige skattytere og skatteetaten.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om evalueringen av skattereformen våren 2011. Meldingen vil også drøfte eventuelle forslag til endringer i skatteregelverket.

Statistisk sentralbyrå har evaluert reformens fordelingsvirkninger og aksjonærmodellen, mens Rambøll Management Consulting AS har evaluert reformens administrative kostnader.