Bedriftsforbundet

Få unna ferien før nyttår

Nyhet   •   des 07, 2015 14:24 CET

Det kan koste dyrt å skulle spare penger på å ikke avvikle ferie.

Av senioradvokat Morten Bjerkhaug

Bedriftsforbundets advokater får hvert år spørsmål om bedriften og ansatte må avvikle all ferie før nyttår, eller om man kan utsette eller betale ut ferie som ikke er avviklet.

Hovedregelen er at både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å sørge for at all ferie blir avviklet hvert kalenderår, og noe annet er lovstridig.

Dersom arbeidsgiver ikke overholder denne plikten kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig.

Plikten til å avvikle all ferie gjelder også dersom arbeidstaker har byttet arbeidsgiver i løpet av ferieåret. Ferieåret følger kalenderåret. Ansatte som ikke har opptjent nok feriepenger til å dekke hele inntektsbortfallet under ferien kan motsette seg å avvikle mer ferietid enn de har feriepenger å leve av. Men dette gjelder ikke i perioder bedriften holder helt feriestengt.

Plikten å avvikle all ferie hvert år gjelder bare den lovfestede ferien som følger av ferieloven. For tiden er det 4 uker og 1 dag (den såkalte Gro dagen).

Det er lovstridig å avtale ordninger som stiller arbeidstaker dårligere enn det vernet reglene i ferieloven er ment å gi, selv om arbeidstaker skulle ønske det selv. Det er derimot full adgang til å avtale ordninger som gir arbeidstaker bedre rettigheter.

Ferie ut over 4 uker og 1 dag (som bedriften gir ensidig) kan pratene avtale å avvikle på annen måte enn det som er bestemt i ferieloven. For eksempel dersom bedriften gir 4 dager ekstra ferie for å samlet komme opp i 5 ferieuker. Dersom bedriften er bundet av overenskomst/tariffavtale kan det gjelde egne regler om avvikling av de 4 ekstra feriedagene som partene i bedriften i så fall må følge.

Det er ikke lenger lovlig adgang til å betale ut ferie som ikke er avviklet. Selv om det for bedriftslederen kan være fristende å holde produksjonen i gang og heller utbetale restferien, enn å avvikle all ferie, så er dette ikke lovlig.

For det tilfelle at ferien ikke avvikles før nyttår er regelen at restferien automatisk overføres til påfølgende kalenderår. Det samme gjelder feriepengene for restferien.

Arbeidsgiver har altså en betydelig interesse i å sørge for at det ikke hoper seg opp med ferie som arbeidsgiver så er pliktig å sørge for at blir avviklet et senere år. En slik situasjon kan skape problemer med bemanning, produksjon & drift, ferieavvikling og i verste fall bedriftens økonomi.

At arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver dersom ikke all ferie avvikles før nyttår er kanskje ikke alle bedriftseiere kjent med. Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

Det kan altså bli dyrt å skulle spare penger på å ikke avvikle ferie.

Dersom du har spørsmål til dette eller andre forhold knyttet til ferie kan du som er medlem ta kontakt med vår gratis rådgivingstjeneste på telefon: 23 35 70 10 eller e-post: hjelp@bedriftsforbundet.no