Color Line

Fafo med forskningsrapport om Color Line

Nyhet   •   jul 06, 2012 13:38 CEST

Color Line er en betydlig aktør i norsk reiseliv og har en markedsandel på nær 70% av passasjertrafikken sjøveien til og fra Norge. Color Line er i dag eneste rederi med norsk flagg som går i regelmessig, internasjonal trafikk med gods og passasjerer mellom Norge og utlandet. 
Forskningsstiftelsen Fafo har studert Color Line for å finne ut hva som kjennetegner selskapet. Temaet for rapporten de har utviklet er Color Line sine aktiviteter utover kjernevirksomheten. Det er særlig lagt vekt på den rollen Color Line spiller innenfor sentrale samfunnsområder som miljø og innovasjon, reiseliv og kultur, og utdanning og opplæring.
Fafo har intervjuet aktører i selskapet og i dets omgivelser for å få en bedre forståelse av hvordan de opplever Color Line sin visjon om å utgjøre en forskjell, ikke bare økonomisk for selskapet, men også for samfunnet som helhet. Color Line sitt engasjementng i disse tre samfunnsområdene er eksempler på hvordan samfunnsegasjement og verdiskapning og innovasjon kan gå side om side.