Arbeidsdepartementet

Faglig seminar om sykefravær

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:51 CET

Arbeidsdepartementet inviterer til faglig seminar om sykefraværsutviklingen

Tid: Tirsdag 12. januar 2010, kl. 10-17.

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

Seminaret samler de sentrale aktørene i sykefraværsdiskusjonen for å gå gjennom ulike forklaringer på utviklingen i sykefraværet. Seminaret blir ledet av leder for NFR-programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM), professor Alf Erling Risa.

Representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet, ekspertgruppen og inviterte forskere som har analysert ulike sykefraværsproblemstillinger, deltar på seminaret.

På seminaret blir det en gjennomgang av sykefraværsstatistikken per 3. kvartal og flere innlegg som skal belyse hva som kan forklare utviklingen. Vi får videre innlegg som fra ulike vinkler skal belyse hvorfor sykefraværet øker, og hvorfor sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land vi vanligvis sammenligner oss med. Seminaret byr også på innlegg som forklarer bakgrunnen for forskjeller i sykefravær.

Seminaret er gratis og åpent for pressen. Påmelding skjer til Arbeidsdepartementet ved Gro Ørsal: go@ad.dep.no, evt. mobil 91752621, senest fredag 8.januar.

Foreløpig program for seminaret, 12.januar:

Utviklingen i sykefraværet

10.00 - 10.10         Velkommen ved politisk ledelse i AD (Statsråd eller statssekretær).

10.10-10.50           Utviklingen i sykefraværet siste år/senere årene (Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet).

10.50 -11.10         Sykefravær og yrkesdeltakelse. Roger Bjørnstad, SSB.

11.10 -11.40          Sentrale forklaringsfaktorer sett fra partene i arbeidslivet (LO og NHO).

11.40 -12.00         Diskusjon

12.00 -13.00         Lunsj

Forklaringer til økt sykefravær (institusjonell tilnærming)

13.00 -13.30          Sykefravær som sosialt fenomen: Ulike typer fravær v/sykefraværsforskningsprogrammets leder professor SteinarWestin, NTNU.

13.30 -14.00          Hva kan registerstudier fortelle oss? v/Professor Kjell Vaage, UiB.

14.00 -14.30          Arbeidsmiljøets betydning v/ Avdelingsdirektør Helge Kjuus, Stami.

14.30 -15.00          Fastlegenes portvaktrolle v/Benedicte Carlsen, Rokkansenteret.

15.00-15.15          Kaffepause med litt å spise

Hva forklarer forskjeller i sykefravær (individuell tilnærming)?

15.15 -15.45          Unge og sykefravær v/professor Roar Johnsen, NTNU

15.45 -16.15          Arbeid og psykisk helse v/Solveig Ose, Sintef Helse

16.15 -17.00         Plenumsdiskusjon – hva vet vi om driverne bak sykefraværet?

17.00                    Avslutning