Geodata AS

Fakta og innsikt med geografiske data

Nyhet   •   okt 17, 2016 10:14 CEST

Vi genererer mer data enn noen gang og bare de to siste årene har vi fylt opp datalagrene våre med mer bits og bytes enn hva menneskeheten har produsert gjennom hele sin historie. En stadig større andel av denne informasjonen er ustrukturert.

Geografi blir derfor stadig viktigere for å gi dataene kontekst og relevans, samt setter oss i stand til å sammenligne og ta ut ulike datasett uten en annen felles nøkkel enn at begge kan knyttes til en posisjon i kartet. Med geografi som kontekst kan vi f.eks:

  • Forstå geografisk fordeling av data
  • Se sammenhenger mellom data og ulike relevante variabler
  • Kvantifisere utfordringer og potensiale
  • Optimalisere lokasjon og reisemønstre
  • Forstå utviklingen i tid og rom
  • Forutse hva som mest sannsynlig kommer til å skje basert på en gitt problemstilling

Behovet for å skape en slik forståelse var det som i sin tid ga opphav til det geografiske verktøyet ArcGIS fra Esri, og fra starten i 1969 har det vært et tydelig fokus på å tilby stadig flere og kraftigere analyser. I ArcGIS får du en plattform som også understøtter analyser av sanntids- og store datamengder (Big data).

Samtidig er vi i Geodata (som er distributør av ArcGIS i Norge) opptatt av å gi flere muligheten til å skape innsikt og fakta fra data. Derfor kan du også utføre geografiske analyser direkte i Excel eller andre "Business Intelligence" verktøy. Du trenger heller ikke å installere programvare eller ha data på disk for å utføre kraftfulle analyser. Med tjenester fra Geodata Online og ArcGIS Online kan du benytte skyen til å skape deg en bedre forståelse av dine data og problemstillinger.

Vi har tilrettelagt data fra det offentlige kartgrunnlaget som for eksempel risikoområder for naturfarer som flom og skred, befolkningsstatistikk fra SSB, bedriftsdata fra IPER og mye mer. Alt dette kan du utforske, analysere og kombinere med egne data ved hjelp av brukervennlige og kraftfulle verktøy i ArcGIS Online.

Nysgjerrig på mulighetene med ArcGIS? Vi kan gi deg en gratis og selvsagt helt uforpliktende demo over en kopp kaffe. Ta kontakt her, så hører du fra oss.

Eller du kan få introduksjonen i form av et gratis webinar som holdes 1. november klokka 10.00-10.30. Meld deg på webinaret her.