Novartis Onkologi

Fakta om Polycytemia Vera (PV)

Nyhet   •   mai 27, 2016 08:53 CEST


PV er en sjelden, kronisk blodsykdom hvor kroppen produserer for mange blodceller, noen ganger også for mange hvite blodceller og/eller blodplater. For mange røde blodceller gjør blodet tykkere. Dette øker risikoen for blodpropper, som kan stoppe blodtilførselen og gi for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag.1

Hva er PV1

PV er en blodkreft som hører inn under myeloproliferative neoplasier, forkortet MPN. Tilstanden er kronisk, alvorlig og en sykdom som vanligvis utvikler seg langsomt.

Hvor vanlig er PV?1

Omtrent 600 personer lever med PV i Norge og menn er litt mer utsatt enn kvinner. Personer med PV i nær familie er mer utsatt og det er mer vanlig at det forekommer hos pasienter som har passert 60 år.

Hvordan diagnostiseres PV?2

Det er viktig med tidlig diagnose ved PV. Dersom legen din mistenker at du har PV, kan en blodprøve hjelpe til med å stille diagnosen. Omtrent 30% av PV diagnosene stilles etter at pasientene har hatt blodpropp.

Referanser: 

1.Norsk Helseinformatikk. Hva er polycytemia vera. http//nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/blod/polycytemia-vera-1084. Sist åpnet mai 2016.

2.Norsk Helseinformatikk. Diagnostikk. http//nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/blod/polycytemia-vera-1084. Sist åpnet mai 2016.