Helse- og omsorgsdepartementet

Fastleger på Vestlandet først med eResept

Nyhet   •   feb 10, 2011 16:14 CET

I løpet av våren vil fastlegene på Vestlandet begynne å ta i bruk eResept. – eResept vil gjøre håndteringen av resepter enklere, tryggere og mer effektiv. I tillegg vil forfalskning av resepter blir langt vanskeligere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

En pilotfase for eResept startet i 2010 med utprøving hos allmennleger og apotek i kommunene Os og Larvik.

Ordningen innebærer kort fortalt at legen legger inn reseptopplysninger i sin elektroniske legejournal. Ved å trykke ”send” blir eResepten sendt til en sentral database og pasienten kan kontakte valgfritt apotek som igjen kan hente opp resepten elektronisk og utlevere legemidlet.

- Forsøket ble godt mottatt både blant pasienter, ansatte ved legekontor og apotek. Gevinstene var åpenbare, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og fortsetter:

- Tjenesten ”Mine resepter” vil også gi pasientene oversikt over egne gyldige resepter.

Ordningen med eResept vil også gi fastlegen og eventuelle andre leger mulighet til å få bedre oversikt over pasientens legemidlebruk, forutsatt at pasienten har samtykket til dette.

Videre fremdrift

Etter at pilotfasen er gjennomført, skal ordningen med eResept er innføres hos fastleger over hele landet. Godt samarbeid med alle aktører er viktig for at vi skal lykkes med innfasningen. Blant annet vil innføringen avhenge av nytt ekspedisjonssystem i apotekene. eResept skal også utvikles og innføres i helseforetakene som står for ca 20 prosent av reseptene.

Arbeidet med innføringen av eResept ledes av Helsedirektoratet. I tillegg er mange andre aktører involvert i forskjellige deler av denne store e-helsereformen, blant andre Legemiddelverket, Apotekforeningen, apotekkjedene, bandasjister, Helfo og leverandører av elektroniske pasientjournaler.