Finansdepartementet Norge

Feil om Hawala

Nyhet   •   sep 08, 2010 09:13 CEST

I en nyhetssending i dag på NRK Radio ble det gitt uttrykk for at hawala-virksomhet ikke kan drives lovlig i Norge. Dette er feil. Pengeoverføringsvirksomhet som det her er snakk om kan drives av alle foretak som har tillatelse som betalingsforetak, eller til å drive begrenset pengeoverføringsvirksomhet.

I tillegg til regler om vanlige betalingsforetak, ble det i lov 4. juni 2010 nr. 20 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover, blant annet fastsatt enklere regler for, og lempeligere krav til, begrenset pengeoverføringsvirksomhet, for dermed å legge bedre til rette for uformelle verdioverføringssystemer som «hawala»-virksomhet og lignende. Ved å senke kravene for registrering, tillatelse og krav til kapital for begrenset virksomhet, har slike virksomheter fått en realistisk mulighet til å drive lovlig, samtidig som virksomheten er underlagt offentlig kontroll.

I forskrift om betalingsforetak, fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2010, er det gitt nærmere regler om betalingsforetak og begrenset pengeoverføringsvirksomhet. Finansdepartementet delegerte samtidig kompetanse til Finanstilsynet til å treffe vedtak om betalingsforetak, herunder å gi tillatelse og å fastsette vilkår. Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Se oversikt over delegerte bestemmelser her.

Les mer:
Pressemelding 05.03.2010
Nyhetssak 01.07.2010