Hæren

Felles beredskap styrker gamle bånd

Nyhet   •   mai 06, 2016 14:15 CEST

Godt samarbeid over lang tid

Den norske og britiske hæren har lange tradisjoner med å operere sammen. Under den andre verdenskrigen var Storbritannia vertskap for blant annet den norske Hæren, med Skottlandsbrigaden som en av de mest kjente avdelingene. Senere fra 1947-1953 var den norske Tysklandsbrigaden under britisk kommando og etter den kalde krigens slutt har norske og britiske styrker samarbeidet tett på Balkan, i Afghanistan og i Irak.

Den 3.-4. mai var generalmajor Patrick Sanders, sjefen for den britiske hærens 3. divisjon på besøk hos Brigade Nord på Setermoen i Troms. Anledningen er at den norske og britiske hæren gjør seg igjen klar til nye skarpe oppdrag sammen. De operative erfaringene våre to hærer har med seg fra tidligere samarbeid gjør at integreringen fremstår som effektiv og hensiktsmessig. Sjefen for 3. Divisjon, generalmajor Sanders viste begeistring for å jobbe med norske styrker igjen.

–Dette har vært et flott besøk og det er godt å kunne jobbe med nordmennene igjen, sa generalmajor Sanders under besøket på Setermoen i Troms.

Felles beredskap i 2017

Brigade Nords artilleribataljon stiller det norske bidraget til NATO styrken Very High Readiness Joint Task Force – Land (VJTF (L)) i 2017. Norge hadde også i 2015 en større styrke fra Brigade Nord på denne typen beredskap. Nå stiller brigaden en styrke med artillerilokaliseringsradarer av typen ARTHUR (Artillery Hunting Radar) og ildledere for flystøtte og andre typer indirekte ildstøtte (JTAC). De er til daglig stasjonert på Setermoen i Troms.

–Jeg ble veldig imponert over det jeg har fått se her, sa generalmajor Sanders etter sitt besøk hos de norske artilleristene.

Under besøket hadde Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Odin Johannessen samtaler med sin britiske kollega. Den norske Hæren har fortsatt tette bånd til den britiske Hæren, noe som blant annet kommer til syne gjennom at Hæren har norske offiserer som er permanent tilbeordret til den britiske hærens hovedkvarter og til det britiske operative hovedkvarteret.

–Møtet med sjefen for 3. Divisjon har vært veldig nyttig. Vi har snakket om hvordan vi kan samvirke tetter og selvfølgelig om hvordan vi best mulig skal integrere vårt bidrag til 3. Divisjon i beredskapsperioden i 2017, sa generalmajor Johannessen etter besøket.

Bidraget fra Brigade Nords artilleribataljon vil gå i beredskap fra 1. Januar 2017. I beredskapsperioden er de klar til å rykke ut sammen med den britiske hærens 3. Divisjon. VJTF (L) er NATOs mest gripbare landstyrke – klar til innsats på svært kort varsel. Konseptet ble vedtatt under NATO toppmøtet i Wales i 2014 og ble testet første gang i 2015, blant annet med styrker fra Brigade Nord.