Samferdselsdepartementet

Felles brev fra tre ministre til kommunene om mobil- og bredbåndsutbygging

Nyhet   •   okt 21, 2010 16:28 CEST

Tilgang til bredbånd og elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et av regjeringens sentrale mål. Samferdselsministeren, fornyingsministeren og kommunalministeren har nå sendt brev til kommunene, hvor de ber kommunene være gode tilretteleggere.

Ministrene kommer med klare anbefalinger i brevet ble sendt til ordførere og rådmenn i kommuner og fylkeskommuner:

Les brevet - Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon