Miljøverndepartementet

Felles satsing for klima og arealbruk

Nyhet   •   jan 13, 2010 17:29 CET

Plansamarbeidet i Oslo og Akershus hadde 11. januar sitt første brede politiske møte med representanter fra Oslo kommune og alle kommunene i Akershus.  Formålet  med samarbeidet er å få til en mer koordinert areal- og transportpolitikk i Osloregionen som kan redusere utslipp av klimagasser og lokal forurensning, legge til rette for økt bruk av kollektivtransport og bevare marka, grønne lunger og verdifulle landbruksarealer.  Statssekretær Heidi Sørensen leder arbeidet på vegne av regjeringen.

Miljøverndepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er enige om at det i fellesskap skal utarbeides en regional planstrategi for Osloregionen. Denne skal etter hvert sendes på høring lokalt og regionalt, etterfulgt av godkjenning i regjeringen. Et planprogram skal utarbeides parallelt, og vedtas endelig i fylkesting og bystyre.


Regjeringen er opptatt av å få redusert biltrafikken og økt andelen reiser med kollektivtransport. En utfordring for kollektivtransporten er at den ofte blir forsinket av bilkø, som her i Oslotrafikken. Foto Marianne Gjørv.

Foruten statssekretær Heidi Sørensen, innledet også byråd for byutvikling i Oslo kommune Bård Folke Fredriksen, og fylkesordfører i Akershus fylkeskommune Nils Aage Jegstad på møtet.

Les Heidi Sørensens innledning

Les Bård Folke Fredriksens innledning (pdf)