A/S Norske Shell

Fem år med Ormen Lange

Nyhet   •   okt 09, 2012 10:15 CEST

I år markerer A/S Norske Shell 100 år i Norge, men selskapet feirer flere jubileer i 2012.

For 15 år siden påviste prøveboringer i Norskehavet feltet Ormen Lange, Norges nest største gassfelt. Det gikk kun 10 år fra funnet ble påvist til feltet ble satt i drift, og i 2007 kunne Shell stolt påta seg driftsansvar for anlegget som leverer opp til 20 prosent av gassbehovet i Storbritannia.

Mange tusen personer har bidratt og tatt del i industrieventyret Ormen Lange, men historien er langt fra ferdigskrevet. Ormen Lange skal forsyne Europa med gass i flere tiår fremover og Shell ser med glede frem til nye utfordringer og mer aktivitet på landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune.

Noen av milepælene fra 2007:
- 13. september startet gassproduksjonen fra Ormen Lange-feltet.
- 6. oktober samlet 12.000 mennesker seg for å markere den offisielle åpningen av Ormen Lange på Aker Stadion in Molde.
- 1. desember overtok Shell operatøransvaret for Ormen lange. Hydro var operatør for utbyggingsfasen.

I VEDLAGTE PDF LIGGER UTVALGTE REPORTASJER SOM ER UTGITT I FORBINDELSE MED JUBILEET.