Ferd

Ferd blir eier og partner i Well Technology Group

Nyhet   •   okt 20, 2010 15:15 CEST

Ferd Capital har inngått avtale om kjøp av 34 % av aksjene i teknologi- og oljeserviceselskapet Well Technology Group (”WTG”). Selskapet har frem til nå hovedsakelig vært eid av selskapets ansatte.

WTG er en ledende norsk leverandør av høyteknologiske brønnverktøy til den internasjonale olje- og gassindustrien og hadde en omsetning på ca. 320 millioner kroner i 2009. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Europa og Midtøsten. Selskapet leverer innovative og kundeetterspurte plugger og pakninger av høy kvalitet. Produktene og tjenestene anvendes hovedsakelig i produksjonsfasen og spiller en viktig rolle i oljeselskapenes arbeid for å sikre brønner eller øke utvinningsgraden på eksisterende olje- og gassfelt.

WTG, som består av datterselskapene Brønnteknologiutvikling AS (BTU) i Trondheim og PI Intervention AS (PI) i Stavanger, har historiske røtter tilbake til 1992 og har gjennom tett samarbeid de siste 5 årene utviklet seg til å bli en ledende leverandør av brønnplugger og pakninger med tilhørende tjenester til lokale oljeselskaper. WTG utvikler egne produkter som brukes under vanskelige brønnforhold der det stilles strenge krav til kvalifisering og utstyrets pålitelighet.

Ferd Capital vil bidra med kompetanse, struktur og kapital for å bygge videre på den unike plattformen som allerede er utviklet. I tillegg til at Jo Lunder og Helge Hellebust går inn i styret i selskapet, går Morten Borge inn som interim CFO i WTG. Tor-Olav Meberg, som til daglig har ansvaret som leder av PI Intervention, vil ha rollen som CEO i selskapet inntil ny konsernsjef er på plass. Selskapet har et spennende internasjonalt vekstpotensial og Ferd vil bidra til å bygge en plattform for å sikre en sunn og kontrollert vekst i årene fremover.