Landbruks- og matdepartementet

Ferskt og frosset reinkjøtt

Nyhet   •   nov 29, 2011 12:13 CET

Forskning viser at det er små forskjeller i kvalitet mellom ferskt reinkjøtt og kjøtt som har vært frosset og tint. Det kan bety at man kan utvide salgsperioden av reinkjøtt fra kjøledisk til hele året.

Slakteperioden for rein er sesongbetont. Tilgang på ferskt reinkjøtt er derfor begrenset til høst og vinter. Omsetningen av reinkjøtt i dagligvaremarkedet er hovedsakelig basert på frosne produkter.

I et forskningsprosjekt i regi av NOFIMA  ble både ferskt og opptint kjøtt pakket i modifisert atmosfære (MAP) der emballasjen forsegles, all luft trekkes ut og erstattes med karbondioksid og nitrogen. Kjøttet ble så kjølelagret i 21 dager ved 4 °C i emballasje med CO2-emitter (underlagsmatte). Denne utviklet CO2 i løpet av lagringstiden samt absorberte fuktighet fra kjøttet, noe som sikret lengre levetid på produktet.

Mye antioksidanter i reinkjøtt
Reinsdyrkjøtt innholder forholdsvis store mengder antioksidanter. I dette forsøket ble det påvist at antioksidantmengden i reinkjøtt ikke ble redusert – verken i fryseprosessen eller under kjølelagring. Dette tyder på at reinkjøtt har god holdbarhet og at kjøttet var tilstrekkelig beskyttet i emballasjen mot negativ påvirkning av oksygen.

Prosjektet er finansiert av Styret for forskningsmidler over Reindriftsavtalen og Nofima.