Helse- og omsorgsdepartementet

Finansiering av spesialisthelsetjenesten i ulike land

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:56 CET

SINTEF Helsetjenesteforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet beskrevet og drøftet finansiering og styring av sykehustjenester i et utvalg andre land med skattefinansierte helsetjenester. Modellene i Danmark, Sverige, Finland, England, Skottland, Canada og New Zealand sammenlignes med den norske modellen.

Gjennomgangen viser at flere land er på søken etter finansieringsvirkemidler som skal bidra til høy aktivitet, høy kvalitet og lavt kostnadsnivå. Finansierings- og styringsvirkemidlene har vært endret i landene de to siste tiårene, og reflekterer generelle internasjonale utviklingstrekk. Noen fellestrekk siste tiår har vært vektlegging av kvalitet og resultater.

I regjeringsplattformen har regjeringen sagt at den vil gjennomgå finansieringen av spesialisthelsetjenesten i lys av internasjonale og nasjonale erfaringer. Rapporten er et ledd i dette arbeidet.

Last ned rapport: Finansiering av spesialisthelsetjenesten i ulike land (pdf - 771 kb)