Finansdepartementet Norge

Finansieringsrapport spilles inn i klimaforhandlingene

Nyhet   •   nov 25, 2010 17:02 CET

Rapporten om klimafinansiering fra gruppa som var ledet av statsminister Jens Stoltenberg og statsminister Meles Zenawi, spilles inn  i FNs klimaforhandlinger.
Norge og Etiopia håper konklusjonene fra rapporten kan videreføres inn i FNs klimaforhandlinger i Cancun. I et brev til FNs klimasekretariat sies det  at rapporten kan gi verdifulle innspill til forhandlingene om klimafinansiering.

Arbeidsgruppa var nedsatt av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og skulle undersøke mulige kilder for finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Rapporten ble overlevert til FNs generalsekretær 5. november.

IKøbenhavn forpliktet industrilandene seg til å bidra med 100 milliarder årlig til klimafinansiering i fattige land innen 2020. Rapporten konkluderer med at dette er krevende, men mulig. Det er nødvendig med en kombinasjon av nye statlige bidrag, en økning i eksisterende statlige bidrag og økte private grønne investeringer. En rekke mulige finansieringskilder er identifisert i rapporten.