Finansdepartementet Norge

Finansministerens kommentar til Norges Banks rentebeslutning

Nyhet   •   sep 23, 2010 10:01 CEST

– Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent til etterretning. Beslutningen er i tråd med rentebanen i den pengepolitiske rapporten fra juni, og den var ventet i markedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det knytter seg stor usikkerhet til den videre utviklingen i internasjonal økonomi, og styringsrentene hos mange av våre handelspartnere er fortsatt på et historisk lavt nivå. Norge har klart seg bedre gjennom finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget enn de aller fleste andre land, blant annet som følge av målrettede politikktiltak. Aktiviteten er på vei opp, og Norges Bank har satt opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng siden i fjor høst. Norges Bank har varslet at renten vil bli satt gradvis opp de nærmeste årene, mot et mer normalt nivå. Det er viktig at husholdningene tar høyde for dette når de planlegger låneopptak til kjøp av hus eller bil, sier finansministeren.

– Regjeringen vil legge fram budsjettet for 2011 den 5. oktober. Budsjettet vil være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, sier finansminister Johnsen.