Finansdepartementet Norge

Finansministerens kommentar til Norges Banks rentebeslutning

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:08 CEST

– Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent til etterretning. Beslutningen var ventet blant markedsaktørene. Jeg merker meg også at Norges Banks prognose for utviklingen i den framtidige styringsrenten er justert noe ned i den nye pengepolitiske rapporten. Norges Bank begrunner nedjusteringen blant annet med utsikter til noe lavere prisvekst framover, og at det anslås at rentene internasjonalt vil bli holdt lave lengre enn tidligere lagt til grunn, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi. Usikkerheten er blant annet knyttet til ubalanser i handel mellom land. Samtidig står flere land i Europa overfor store utfordringer med hensyn til offentlige budsjetter og gjeld, og har varslet betydelige innstrammingstiltak. Det som skjer ute er viktig for norske eksportbedrifter, sier finansministeren.

– Rentenivået i Norge er svært lavt. Selv om Norges Banks rentebane er noe nedjustert, signaliserer Norges Bank fortsatt en gradvis økning i rentene gjennom de neste årene. Det er viktig at norske husholdninger ikke legger dagens lave rentenivå til grunn når de vurderer lån til kjøp av hus eller bil, sier finansminister Johnsen.