Finansdepartementet Norge

Finansministerens kommentar til SPUs første eiendomsinvestering

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:20 CET

– Dagens nyhet om at Norges Bank er i ferd med å kjøpe fast eiendom i London, markerer starten på en gradvis oppbygging av en stor eiendomsportefølje i Statens pensjonsfond utland, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) har gradvis blitt utviklet til å inneholde nye investeringer. I 2008 varslet Finansdepartementet at en ville åpne opp for at inntil 5 prosent av fondet over tid kunne investeres i fast eiendom. Det var bred enighet i Stortinget om denne beslutningen. Retningslinjer for slike investeringer ble gitt til Norges Bank 1. mars i år.

– Pensjonsfondet er en langsiktig investor som har mulighet til å holde investeringer som ikke er så lett å omsette på kort sikt. Beslutningen om å inkludere eiendom som et eget investeringsområde er en naturlig videreutvikling av strategien for å utnytte disse særtrekkene ved fondet. Samtidig sprer vi investeringene i fondet enda bedre enn i dag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det er forventet at det vil ta flere år å bygge opp en eiendomsportefølje som utgjør 5 prosent av fondets samlede kapital. Det er lagt opp til at investeringene etter hvert skal spres på mange markeder og forskjellige typer næringseiendom.

– Vi må være forberedt på at resultatene av fondets eiendomsinvesteringer vil variere fra år til år. Vi er langsiktige eiere og har rygg til å bære kortsiktige verdisvingninger, sier finansministeren.