Olje- og energidepartementet

Finner ikke grunnlag for inhabilitet hos statssekretær Hjørnegård

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:11 CET

Justisdepartementets lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at statssekretær Sigrid Hjørnegård har vært eller er inhabil ved Olje- og energidepartmentets behandling av saker som involverer Troms Kraft AS og Eidsiva Energi AS.

Olje- og energidepartementet ba i brev av 6. og 13. oktober 2010 Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av statssekretær Sigrid Hjørnegårds habilitet ved behandling av saker som involverer Eidsiva Energi AS og Troms Kraft AS. Bakgrunnen var de to selskapenes bidrag til Senterpartiet i 2009 i forbindelse med det såkalte fornybarprosjektet.

I svarbrevet fra Justisdepartementets Lovavdeling heter det:
”Slik saken er opplyst for oss, er det lite som knytter statssekretær Hjørnegård til det faktum at de to selskapene ytet støtte til Senterpartiet. På denne bakgrunnen kan vi ikke se at bidragene fra Eidsiva Energi AS og Troms Kraft AS til Senterpartiet er egnet til å svekke tilliten til at statssekretæren har behandlet eller vil behandle de sakene det gjelder på en upartisk måte. Det samme gjelder konsernsjef Mørkved Rinnans engasjement i fornybarprosjektet. Dermed ser vi heller ikke grunnlag for å konstatere inhabilitet som følge av disse forholdene.”

Tidligere har Lovavdelingen ikke funnet grunnlag for at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har vært eller er inhabil ved olje- og energidepartmentets behandling av saker som involverer Troms Kraft AS og Eidsiva Energi AS.

Brev fra Justisdepartementets lovavdeling 9.11.10

Brev til Justisdepartementets lovavdeling 13.10.10

Brev til Justisdepartementets lovavdeling 6.10.10

Justisdepartementets lovavdeling finner ikke grunnlag for inhabilitet