Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystministeren besøker Lofoten

Nyhet   •   des 04, 2009 16:46 CET

- Vi ser ved inngangen til årets siste måned at utviklingen har vært og er utfordrende for mange bedrifter i torskenæringa. Etter et år med store utfordringer for deler av næringa står vi nå ved starten på en ny sesong og det er viktig for meg å være ute hos folk for å få førstehåndsinformasjon om hvordan situasjonen er her og nå, og ikke minst hvilke utfordringer og muligheter næringsaktørene ser i tiden framover, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringa har siden i fjor høst introdusert en rekke tiltak retta mot norsk næringsliv generelt og fiskerinæringen spesielt. Målet har vært å avhjelpe de negative ringvirkningene den internasjonale finanskrisa har skapt for deler av næringa – og for torskesektoren særlig. Fokuset er nå på å bidra til å sikre at gjennomføringen av fisket i 2010 kan gå mest mulig som normalt.

På turen til Lofoten besøker fiskeri- og kystministeren bedriftene L. Berg Sønner AS i Svolvær, Lofotprodukt AS i Leknes og Nic Haug AS på Ballstad. Statsrådens program inneholder også møter med både Vågan og Vestvågøy kommune.

Fiskeri- og kystministeren deltok også på Norges Småkvalfangerlags årsmøte i Svolvær.