Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystministeren i Austevoll

Nyhet   •   nov 23, 2010 08:56 CET

-Sjømatnæringen bidrar med eksportinntekter og sysselsetting langs kysten, og er ei viktig næring for Norge. Regjeringa vil fornye og forbedre velferdsstaten. Sjømatnæringa både kan og skal bidra i dette arbeidet, gjennom å øke verdiskapinga og sysselsettinga langs kysten, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i Austevoll i dag.

Under sitt besøk i kommunen, fikk statsråden blant annet orientering om fiskerihavnprosjektet Rabben/Salthella, hun besøkte Bekkjarvik maritime barnehage, og hun deltok på et åpent møte på Austevoll videregåande skule.

- Vårt kalde og klare farvann er Norges naturgitte forutsetninger, som vi skal kombinere med konkurransekraft, miljømessig bærekraft og lokal verdiskaping, for å realisere regjeringas visjon om Norge som verdens fremste sjømatnasjon, sa fiskeri- og kystministeren.