Tansa Systems AS

Fjern tidstyver og styrk klarspråksarbeid

Nyhet   •   jun 23, 2014 15:57 CEST

Stadig flere offentlige etater og virksomheter tar i bruk klarspråk og utarbeider egne klarspråksprofiler for bedre og enklere språk. Med Tansa kan dere under utarbeidelsen av klarspråksprofiler legge de nye retningslinjene direkte inn i en avansert stavekontroll. Tansas korrektur og forslag til endringer vil være lik uansett hvilket skriveverktøy den ansatte benytter. Med Tansa lett tilgjengelig vil de ansatte spare mye tid, og innføringen av klarspråk vil gå enklere.

Hva er klarspråk?
Ifølge Språkrådet er klarspråk et ”korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige”. Det kan inkludere å bruke norske ord i stedet for engelske, skrive ”du” eller ”vi” i stedet for ”man”, eller å unngå unødig bruk av vanskelige fremmedord. Målet med klarspråk er å gjøre teksten forståelig for alle. For at budskapet skal nå leseren, er det derfor viktig at teksten er så klart skrevet at den ikke gir rom for misforståelser.

Korrektursystem som støtter klarspråksarbeid
Tansas korrektursystem støtter klarspråksarbeid og bygger inn klarspråksprofiler for de kundene som har slike. I praksis betyr dette at systemet for eksempel advarer mot eller foreslår rettelser av ord og uttrykksmåter som en ønsker å unngå. Ved hjelp av Tansa blir klarspråksprofilen enklere å overholde og bruke for alle ansatte.

Hva korrektursystemet kan hjelpe med
En klarspråksprofil forklarer hvordan den enkelte kan skrive klart, korrekt og lettfattelig. Profilen tar for seg ulike språklige temaer som den skrivende bør være oppmerksom på. Det kan være krevende for de ansatte å ha full oversikt over klarspråksprofilen og de anbefalinger som den gir. Hvordan skriver vi navnet på lover? Hva er korrekte betegnelser for avdelingene i den organisasjonen en jobber i? Hvilke norske avløserord for engelsk bør vi bruke?

Når klarspråksprofilen er bygd inn i korrektursystemet, vil Tansa foreslå endringer eller advare mot ord og uttrykk, slik at brukerne blir hjulpet til å skrive et klart og godt språk.

Tansa vil være til hjelp for å sikre at:

·  korrekte betegnelser for lover, forskrifter etc. blir benyttet

·  korrekte navn på organisasjoner, samarbeidspartnere, avdelinger og ansatte blir brukt

·  engelske ord blir erstattet av anbefalte norske avløserord

·  foreldede ord og uttrykk blir erstattet med mer alminnelige ord

·  regler for særskriving og sammenskriving av ord blir fulgt

Tansa vil advare mot:

·  overdreven bruk av passiv uttrykksmåte

·  for mye substantivering (substantivsjuke)

·  vage termer og ord som brukes feilaktig (‘i forhold til’)

Hvorfor Tansa?
Klarspråk med Tansa gjør språkarbeidet enklere, morsommere og bedre. Det legges ned mye ressurser i å utarbeide en klarspråksprofil med påfølgende opplæring og kursing av de ansatte. Oppfølgingen etter en slik innføringsfase er av stor betydning for å få full effekt av investeringen på lang sikt. Tansa leverer verktøyet som sikrer at bevisstheten om klarspråk holdes oppe hver eneste dag i virksomheten. Den enkelte medarbeider vil kontinuerlig få feedback når nye manuskripter kontrolleres av Tansa, og over tid gir dette god læringseffekt.

Veien videre
Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan ta i bruk klarspråk med Tansas korrektursystem? Klikk her så hjelper vi deg videre.