Landbruks- og matdepartementet

Flere erstatningssaker for tap av sau på beite

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:34 CEST

Statistikk fra 2000 til 2009 viser en økning i antall søknader og erstatningsutbetalinger etter tap av sau på beite de siste tre årene. Klimaet er medvirkende årsak, varme og fuktige år gir blant annet større forekomster av flått og sykdommene alveld og sjodogg, som kan bidra til økt tap av sau på beite.

Totalt ble det utbetalt vel 2,8 millioner kroner i 144 saker i 2009. Det er normalt at tallene for denne ordningen svinger fra år til år. De siste tre årene har imidlertid antall saker og erstatning økt og nådde en foreløpig topp i 2009.

Flest saker på Vestlandet
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde høyest erstatningsutbetaling i 2009. Tre fylker har aldri hatt noen søknader, nemlig Oslo og Akershus og Rogaland.


Statistikk fra 2000 til 2009 viser en økning i antall søknader og erstatningsutbetalinger etter tap av sau på beite de siste tre årene. Foto: Erlend Hårberg, Samfoto

I Møre og Romsdal er det utbetalt nesten 1,7 millioner kroner i 2009. Det ble rapportert om flere tilfeller av alveld enn året før. 95 487* sauer ble sluppet på beite i dette fylket. Sogn og Fjordane utbetalte i overkant av 860 000 kroner i 2009, her ble 180 566* sauer sluppet på beite. Det er ytre strøk som har størst tap av sau på beite.

*Tall for beiteslipp hentet fra Rapport fra nasjonalt beiteprosjekt 2009.