Kunnskapsdepartementet

Flere kommuner skal tilby praktisk opplæring

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:49 CET

76 nye kommuner skal nå få delta i utprøvingen av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet. – Det er svært gledelig at så mange kommuner vil tilby et arbeidslivfag til elever som vil prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Faget skal være et alternativ til fremmedspråk og engelsk/norsk/samisk fordypning. Elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra yrkesfaglig opplæring tilpasset ungdomstrinnet. Unntak er utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon.

- Skolen har lenge etterlyst flere innganger for mer praksis i opplæringen. Jeg håper og tror at dette arbeidslivfaget vil bidra til økt motivasjon for elever på ungdomstrinnet, sier Halvorsen. - Vi trenger ulike typer tilbud for å kunne møte ønsker og behov hos den enkelte elev.

Forsøk med Arbeidslivsfag ble forslått i St.meld 44 (2008-2009) Utdanningslinja. Kunnskapsdepartementet ønsket å gjennomføre forsøk i et utvalg kommuner med et nytt fag på ungdomstrinnet som knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomsskolens nivå. – Vi velger å innføre et slikt nytt fag trinnvis for å skaffe erfaringer før vi utvider det, sier kunnskapsministeren. Det er viktig at alle kommuner og skoler får de nødvendige forutsetninger for å starte innføringen av faget.

Svært mange kommuner viste interesse for å delta i forsøket, i alt 231. Det er Utdanningsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene som har plukket ut de 76 kommune som er inviterte til å delta. Forrige skoleår startet fem kommuner med 16 skoler forsøk med faget. Fra neste skoleår vil totalt 135 skoler i 81 kommuner få mulighet til å delta. Det er elever som begynner i 8. trinn neste skoleår som kan velge arbeidslivsfag, og elevene kan følge faget ut ungdomsskolen. De får karakter i faget, som teller ved inntak til videregående opplæring.

Les mer om arbeidslivsfag: http://www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/_Lareplaner/_Forsok/Arbeidslivfag/