Helse- og omsorgsdepartementet

Flere med hjerteflimmer skal få hjelp

Nyhet   •   nov 30, 2010 09:38 CET

Fra nyttår åpnes en ny ablasjonsenhet for pasienter med hjerteflimmer på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. – Mange pasienter har måttet vente for lenge på behandling. Det blir det nå gjort noe med, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


I dag er det rundt 65.000 nordmenn som har hjerteflimmer. Rundt 4 prosent av disse pasientene vil ha nytte av ablasjonsbehandling, hvor man ved å føre inn et kateter i hjertet svir av området som utløser rytmeforstyrrelsen.

– Mange får svekket livskvalitet som følge av sykdommen. Det er derfor viktig å gi disse pasientene et godt tilbud, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren har tidligere gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å bygge ut behandlingstilbudet for disse pasientene. Inntil vi har oppnådd tilstrekkelig kapasitet lokalt og nasjonalt, skal de regionale helseforetakene sørge for at de pasientene som har krav på slik behandling tilbys dette gjennom avtaler med private tilbydere i Norge eller i utlandet.

– Arbeidet med å bygge opp behandlingskapasitet går for fullt i de regionale helseforetakene. På nyåret skal den nye ablasjonsenheten på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus HF være i full drift og målet er at de skal kunne behandle opp mot 400-500 pasienter med atrieflimmer med ablasjon i 2011. Full kapasitet som for Helse Sør-Øst er anslått å være 600 – 700 behandlinger per år, vil etter planen nås i 2012, sier Strøm-Erichsen.

Også de andre regionale helseforetakene skal bygge ut sin behandlingskapasitet.