Casinotopplisten.com

Flere tar ferge

Nyhet   •   jan 23, 2014 20:03 CET

På Nordmøre er det i dag fem ferge samband. Trafikktallene for 2013 viser til dels store forskjeller mellom de enkelte samband.

Mens strekningen KvanneRykkjem opplevde nedgang både i passasjerog biltrafikken på henholdsvis 6,8 og 9,1 prosent, hadde HalsaKanestraum en økning på 5,7 prosent i persontrafikken og hele 12,9 prosent i biltrafikken. Fergetrafikken reflekterer utviklingen og aktiviteten på Nordmøre. De siste årene har veksten vært størst i ytre del av regionen, mens indre sliter med blant annet en nedgang i folketallet. Slik sett dokumenterer bare trafikknedgangen i sambandet mellom Surnadal og Sunndal denne utviklingen. Den store aktiviteten i ytre strøk gjelder ikke bare Nordmøre. Situasjonen er den samme i resten av fylket og i fylkene sør og nord for oss. Aktiviteten er særlig preget av rekordstore investeringer i oljesektoren. Dette skaper store transportbehov langs hele kysten. Dermed øker trafikken på E39 og ferga over Halsafjorden. Samtidig er veksten i akkurat dette sambandet også en bekreftelse på at Kristiansund har styrket sin posisjon som regionsenter. Den positive utviklingen på Halsafjorden utfordrer dagens kapasitet med to ferger. Det førte til at det i 2013 ble registrert 17.682 gjenstående personbilenheter. Det tilsvarer 2,6 prosent av den samlede trafikken. Ifølge retningslinjene skal kapasiteten vurderes økt dersom mer en 2 prosent må stå igjen. Det har ei stund vært jobbet med å få tre ferger i dette sambandet. Da må det komme mer penger. De bør komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai. Målet må være å ha ei tredje ferge på plass i sambandet HalsaKanestraum før sommertrafikken setter inn i juni.