Nærings- og handelsdepartementet

Flytoget hjelper pendlarar

Nyhet   •   jan 21, 2010 09:26 CET

For å betre situasjonen for pendlarar på Austlandet skal Flytoget og NSB samarbeide tettare.

– Eg vil rose både Flytoget og NSB for å ha vist ei offensiv vilje til å finne fram til konstruktive løysningar som kan bøte på problema. Også næringslivet er tent med at folk kjem seg på jobb i tide, seier nærings- og handelsminister Trond Giske som forvaltar det statlege eigarskapet i Flytoget.

I situasjonar der lokaltog blir innstilte eller er sterkt forsinka, kan pendlarar no få nytte Flytoget eller NSB sine fjerntog. Ordninga trer i kraft frå og med måndag i neste veke.

Den nye ordninga blei presentert av Giske og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa under eit presstreff på Oslo S i ettermiddag.

Sjå Samferdselsdepartementets heimesider for meir informasjon om andre tiltak mot togkaos på Austlandet.