Utenriksdepartementet

FN oppfordrer land til å stanse henrettelser

Nyhet   •   nov 15, 2010 09:28 CET

FNs generalforsamling oppfordret i dag medlemslandene til å stanse henrettelser som et skritt mot å avskaffe dødsstraff. Norge, i samarbeid med en gruppe land fra alle verdensdeler, ledet initiativet som ble støttet av hele 107 land.

- Dagens vedtak i FN er en bekreftelse på at land som støtter dødsstraff er på vikende front. Men vedtak i FN er på ingen måte nok. Jeg er derfor glad for at vi har fått denne opprivende debatten inn på et mer konstruktivt spor som vi kan følge opp med land som vurderer å endre sin politikk, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge hadde en ledende rolle i forhandlingene i New York, sammen med blant annet Angola, Argentina, Belgia, Burundi, Kroatia, Mikronesia, New Zealand og Øst-Timor. Målsetningen med initiativet var å få flere land til å støtte opp om oppfordringen til å innføre et moratorium på henrettelser som et skritt på veien mot endelig avskaffelse av dødsstraff.

Vedtaket fikk bred støtte fra land fra alle verdensdeler, og viser at det er en  global trend i retning avskaffelse av dødsstraff. I alt 107 land stemte for initiativet, mens 38 land stemte imot og 36 avsto.  Hele ti færre land stemte mot initiativet sammenliknet med da FNs generalforsamling behandlet spørsmålet i 2008. Da støttet 105 land vedtaket.

58 land har fremdeles dødsstraff i sitt lovverk, mens man vet med sikkerhet at 18 land gjennomførte henrettelser i 2009.

- Det er store mørketall omkring bruken av dødsstraff. Teksten som i dag ble vedtatt oppfordrer også til større åpenhet om bruken av dødsstraff. Dette vil på sikt kunne føre til åpen debatt basert på fakta, sier utenriksminister Støre.

Flere land uttalte i forbindelse med vedtaket at de er i ferd med å redusere antallet forbrytelser som kan medføre dødsstraff. Fortsatt bruk av henrettelser diskuteres nå i mange land, men temaet er fremdeles høyst kontroversielt i FN. Noen land som fortsatt praktiserer dødsstraff insisterer på at dette er et innenrikspolitisk anliggende som ikke skal diskuteres i FN.

- Dødsstraff er et menneskerettighetsspørsmål som angår alle. Det er til syvende og sist opp til enkeltland å avskaffe dødsstraff, men Norges syn ligger fast. Norsk motstand mot dødsstraff tas regelmessig opp i samtaler med land som fremdeles foretar henrettelser. Kampen mot dødsstraff er en prioritert oppgave for norske utenriksstasjoner både i enkeltland og i internasjonale organisasjoner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.