FN-sambandet

FN til kamp for seksuelle minoriteter

Nyhet   •   mar 08, 2012 16:40 CET

Alle medlemsland i FN må oppheve lover som kriminaliserer homofili. Dette anbefaler rapporten FNs menneskerettighetsråd behandlet i Geneve i dag.

For første gang tegner FN opp politikken som skal sikre alle de samme rettighetene uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Resolusjon 17/19 (A/HRC/RES/17/19) fra MR-rådets 17. sesjon ber Høykommissæren utarbeide en rapport om menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Denne rapporten var utgangspunkt for paneldebatten om “the issue of discriminatory laws and practises and acts of violence against individuals base don their sexual orientation and gender identity” - som fant sted i MR-rådet i dag.

Stort engasjement og mange som vil si noe. Foto: FN-sambandet / Gunvor Andresen.

Funnene i rapporten viser hvordan diskriminerende lover og praksis fører til drap, voldtekt, tortur og andre alvorlige former for trakassering og diskriminering av seksuelle minoriteter.

Rapporten ble presentert av Høykommissæren for MR, Niva Pillay.

Milepæl

En som har kjent dette på kroppen er menneskerettighetsforkjemperen Pepe Julian Onziema fra Uganda. Han kom helt fra Kampala for å overvære debatten:  

- Uganda kan ikke lenger si at dette er et tema som ikke diskuteres internasjonalt. Det som skjedde i dag viser at arbeidet vårt ikke er forgjeves. Jeg håper virkelig at arbeidet i FN fortsetter - at stater samarbeider med frivillige organisasjoner for å stoppe all form for diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sa Onziema.

- Dette er tredje året jeg deltar sammen med andre aktivister under MR-rådets møte for å få en dialog med stater om problemet med vold og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Paneldebatten i MR-rådet er en milepæl for meg, uttalte den ugandiske menneskerettighetsforkjemperen.

Rapporten gir viktige anbefalinger til medlemsland om bekjempelse av straffrihet for drap og andre alvorlige overgrep, systematisk registrering av slike overgrep, informasjons- og holdningskampanjer overfor politi, rettsvesen og i skolesektoren.  

Debatten ble innledet med en videohilsen fra Ban Ki Moon. Funnene i rapporten avdekker forhold som er i strid med internasjonale menneskerettigheter og det er rådets oppgave å sikre MR for alle, var budskapet fra ham.

Han oppfordret forsamlingen til å ha respekt for at dette er et følsomt tema for mange land, men samtidig er det et tema som må behandles.

Forlot salen

På tross av dette budskapet kom motsetningene tydelig frem i debatten. Ambassadørene fra flere islamske land forlot salen. Pakistan hadde fått oppgaven med å fremføre disse landenes synspunkt:

- Studier viser at homoseksualitet er et helseproblem. Om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) anerkjennes, vil familien som basis i samfunnet  ødelegges og det kan føre til sosial aksept for uakseptabel oppførsel, som sodomi og pedofili. Vi forventer at dette er første og siste gang dette temaet ble behandlet i MR-rådet, var budskapet fra Organisasjonen for Islamske stater (OIC).

Den afrikanske og den arabiske gruppen fulgte opp med å beklage at dette temaet i det hele tatt ble berørt.

Bortsett fra de fleste afrikanske, arabiske og islamske land var det sterk støtte til Høykommissærens arbeid. Mange land uttrykte ønske om å dele sine erfaringer på arbeid mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

- Historisk debatt

Harriet Berg fra den norske FN-delegasjonen. Foto: FN-sambandet / Gunvor Andresen.

Det ble oppfordret til at arbeidet med å stoppe MR-brudd mot LHBT må intensiveres i MR-rådet, og ønske om en spesialrapportør på denne tematikken ble nevnt av enkeltland.

Harriet Berg ved den norske FN-delegasjonen i Geneve påpekte i Norges innlegg at arbeidet som foregår ikke handler om å introdusere nye rettigheter, men om å bekrefte eksisterende MR-standarder for alle, inkludert LHBTs.

- Debatten i dag var historisk, uttalte Berg.

Under Sør-Afrikas lederskap har vi endelig fått en debatt om hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til at menneskerettighetene gjelder alle.

FAKTA: I følge rapporten plikter stater å  

  • Oppheve lover som kriminaliserer sex mellom samtykkende voksne personer av samme kjønn, samt dødsstraff for det samme
  • Å gi juridisk anerkjennelse til personer i henhold til det kjønn de identifiserer som, også i identitetspapirer
  • Å inkludere seksuell orientering og kjønnsidentitet i antidiskrimineringslovgivning, og adressere diskriminering relatert til arbeid, rett til helse og utdanning
  • Sikre lik seksuell lavalder for seksuelle handlinger mellom folk av motsatt og folk av samme kjønn
  • Sikre at folk stilles til ansvar for drap og andre voldelige handlinger begått på bakgrunn av oppfattet eller faktisk seksuell orientering eller kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • Sikre at politiet og rettsvesenet får relevant og tilstrekkelig opplæring og øker sin bevissthet rundt dette
  • Anerkjenne diskriminering og vold basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet som gyldig og tilstrekkelig grunn til å søke asyl
  • Sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet for alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet