Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

FNs nye kvinneenhet lansert

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:43 CET

Statssekretær Henriette Westhrin deltar denne uka på FNs kvinnekommisjon CSW i New York. Tusener av delegater fra hele verden er samlet for å diskutere kjønnslikestilling og kvinners rettigheter.


Statssekretær i UDIngrid Fiskaa (t.v) og BLDs statssekretær Henriette Westhrin (t.h) møtte FNs Michelle Bachelet.

- Møter med politikere, FN-representanter og deltakelse i paneldebatter står på programmet. Torsdag møtte den norske delegasjonslederen ved statssekretær fra UD, Ingrid Fiskaa og statssekretær fra BLD Henriette Westhrin lederen for den nye FN-enheten UN Women, Michelle Bachelet.

- Det er viktig at FN nå får sin egen kvinneorganisasjon. Vi håper dette kan bidra til at kvinners rettigheter kommer høyere på dagsorden i hele FN-systemet, sier Westhrin. Hun forteller videre:
- Samarbeidet med UN Women er høyt prioritert fra norsk side, og Norge står også som en viktig bidragsyter til den nye FN-enheten. Vi snakket med Bachelet om hvordan UN Women skal fylle sin rolle som aktør og premissleverandør.

Torsdag kveld var statssekretær Henriette Westhrin til stede da UN Women ble lansert i FNs generalforsamlingssal med innlegg fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og Michelle Bachelet. FN-prominenser og kjente aktører fra andre arenaer som har markert seg som ambassadører og velgjørere for FNs viktige arbeid deltok. CNN-mogul Ted Turner og skuespiller Geena Davis var blant disse.

Jenter, særlig jenter med funksjonsnedsettelser, og utdanning var tema da den norske delegasjonsledelsen tidligere på dagen møtte nestleder i UNICEF, Hilde Frafjord Johnsen.

- Vi snakket om det viktige samarbeidet mellom de ulike FN-enheter for gjennomgripende å styrke likestillingsperspektivet i alt arbeid, sier Westhrin.

Jenter og kvinners tilgang på utdanning, særlig innen vitenskapelige fag, og mulighet for anstendig arbeid er tema for den 55. sesjonen i kvinnekommisjonen CSW. Dette er det sentrale FN-forumet for samarbeid på myndighetsnivå om kvinner rettigheter og likestilling. Her møtes også representanter for det sivile samfunn gjennom mange ulike organisasjoner. Fra Norge er disse representert gjennom FOKUS, som står for en rekke av sidearrangementene disse to ukene da tusener av delegater fra hele verden er samlet for å drøfte kvinners rettigheter og likestillingsspørsmål.