Utenriksdepartementet

FNs tiårsmarkering av sikkerhetsrådsresolusjon 1325

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:06 CEST

Forsvarsminister Grete Faremo holdt Norges innlegg i Sikkerhetsrådet da FN tirsdag 26. oktober markerte tiårsdagen for SR1325 om kvinner fred og sikkerhet. Faremo understreket behovet for ansvarliggjøring og ba Sikkerhetsrådet vise lederskap i gjennomføringen av resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet.

Konkret oppfordret forsvarsministeren Sikkerhetsrådet til å slutte seg til generalsekretærens indikatorer og ved å gjøre rettsforfølgelse av overgriperne til en politisk prioritet. I sitt innlegg presenterte statsråden en rekke konkrete tiltak for styrket norsk oppfølging av resolusjon 1325. Faremo annonserte at Norge umiddelbart bevilger 6 millioner kroner til FNs nye likestillingsenhet, UN Women, for å fremme kvinners deltakelse i fredsprosesser, herunder som meglere.

Les Norges innlegg her.

Mer enn 80 land talte i Sikkerhetsrådets åpne debatt.  Svært mange la vekt på kvinners deltakelse i fred- og forsonings- og fredsbyggingsarbeid, og flere tok til orde for kvinnekvotering i FNs fredsbevarende styrker og i forsoningsprosesser. Det var bred støtte for generalsekretærens forslag til indikatorer. Måling av resultater og ansvarliggjøring var et gjennomgangstema. Bekjempelse av straffrihet ble også fokusert på.  Rådet vedok en formannsuttalelse som gir støtte til de foreslåtte indikatorene for måling av hvordan SR 1325 følges opp og gjennomføres i praksis.

Kvelden før Sikkerhetsrådets møte holdt Norge og Sikkerhetsrådets formannskap Uganda et felles arrangement ved International Peace Institute (IPI).  Forsvarsminister Faremo, Ugandas visestatsminister Eriya Kategaya, UN Womens leder Michelle Bachelet og filmprodusent Abigail Disney talte for en fullsatt sal.

Les Faremos presentasjon på IPI her.

Til stede var blant annet Irlands utviklingsminister Mary White og USAs likestillingsambassadør Melanne Verveer, samt en rekke ambassadører, også fra mange utviklingsland. I tillegg deltok et hundretalls representanter for sivilsamfunn og akademia. Filmskaper Abigail Disney viste også for første gang en forfilm for sin kommende fem-timers dokumentarserie med tittelen ”Women, War and Peace”, som Norge har bidratt til finansieringen av.