Landbruks- og matdepartementet

FNs World Hunger Day

Nyhet   •   okt 14, 2010 09:02 CEST

Hvert år markerer FNs organisasjon for landbruk og mat – FAO – World Food Day. Målet er å få oppmerksomhet om de problemene som forårsakes av fattigdom og sult i store deler av verden. Hvordan skal problemene møtes når en milliard mennesker lever med kronisk matmangel?

Tema for årets World Hunger Day er ” Forenet mot sulten”, og har som mål at ulike parter som frivillige organisasjoner, private aktører og statlig sektor samarbeider for å utrydde sult, underernæring og ekstrem fattigdom.

Milleniumsmålene
I 2009 ble et kritisk punkt nådd da antallet sultende i verden steg til en milliard, dels på grunn av høyere matpriser og dels på grunn av den globale finanskrisen. Om fem år skal milleniumsmålene være oppfylt og målet om å halvere antallet sultende er langt fra oppfylt. Hvert sjette sekund dør et barn som følge av sultrelaterte problemer.

I 2050 er verdens befolkning anslått å ha nådd ni miliiarder mennesker. For å møte det voksende behovet for matvarer understreker FAO at produksjonen må økes markant og at denne økningen må skje på en miljømessig bærekraftig måte.

Forsidefoto: Barn som spiser. Foto: FAO