Helse- og omsorgsdepartementet

Følger opp hjerteflimmer-pasienter

Nyhet   •   nov 01, 2010 10:25 CET

Pasienter med hjerteflimmer som har behov for ablasjonsbehandling, skal få dette innen et forsvarlig tidsrom. – Dersom de regionale helseforetakene ikke har kapasitet til slik behandling, skal de gi tilbud om dette enten et annet sted i landet eller i utlandet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Rundt 65.000 personer lider i dag av hjerteflimmer. Rundt 4 prosent av disse vil kunne ha nytte av ablasjonsbehandling, hvor man ved å føre inn et kateter i hjertet svir av området som utløser rytmeforstyrrelsen.

De regionale helseforetakene har nå redegjort for oppbygging av kapasitet for pasienter som trenger ablasjonsbehandling.

– De rapporterer allerede nå om økt behandlingskapasitet, som de vil fortsette å bygge opp. Men vi ser at det i en mellomperiode vil være for dårlig kapasitet. Vi har derfor understreket at pasientene må få tilbud om behandling et annet sted i landet eller i utlandet, dersom det regionale helseforetaket selv ikke har behandlingskapasitet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Behandlingen må tilbys innen et tidsrom som ut fra en individuell helsefaglig vurdering anses forsvarlig og i tråd med anbefalte retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Departementet vil følge saken nøye videre.