Nærings- og handelsdepartementet

Første møte i Samarbeidsforum for Innovasjon Norge

Nyhet   •   nov 25, 2010 16:44 CET

Det første møte i Samarbeidsforum for Innovasjon Norge fant sted på Gardermoen 25. november.

Den 1. januar 2010 ble fylkeskommunene deleiere i Innovasjon Norge. Delt eierskap muliggjør både økt regional innflytelse og større samordning mellom det regionale og nasjonale nivået. Gjennom lov om Innovasjon Norge har staten nå 51 prosent og fylkeskommunene har 49 prosent av eierandelen i Innovasjon Norge.

Oppdragsgiverne til Innovasjon Norge – politikerne i 5 departementer og 19 fylkeskommuner – skal heretter møtes 2 ganger i året til dialog om selskapets strategiske utvikling. Det første møtet i Samarbeidsforum for Innovasjon Norge finner sted på Gardermoen 25. november.

- Innovasjon Norge gjør en viktig jobb når det gjelder å virkeliggjøre regionens mål for næringsutvikling. Jeg ønsker at Samarbeidsforum om Innovasjon Norge blir en ramme for en forsterket politisk dialog om selskapet, sier Tore Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og leder for fylkesordførerkollegiet.

- Godt samarbeid mellom eierne er en forutsetning for å utvikle Innovasjon Norge videre. I dag har vi drøftet viktige strategiske spørsmål og prioriteringer for selskapet fremover. Både Staten og fylkeskommunene spiller en vesentlig rolle i utviklingen av norsk lokalt næringsliv, derfor er det viktig å møtes på denne måten, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.