Helse- og omsorgsdepartementet

Første møte om pårørendeomsorg

Nyhet   •   sep 06, 2010 16:56 CEST

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet i dag det første møtet i utvalget som skal gjennomgå ytelser for pårørendeomsorg.

Målgruppen for utredningen er pårørende som påtar seg særlig tunge omsorgsoppgaver.  Utvalget skal gjennomgå ytelser for pårørendeomsorg som erstatter kommunale tjenester.

- Et viktig hensyn i utredningen blir hvordan pårørende, både kvinner og menn lettere skal kunne kombinere yrkesaktivitet med slikt omsorgsarbeid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utvalget, som blir ledet av kommunaldirektør Karen Kaas, skal se på dagens ordninger og modeller for framtidige ytelser, og skissere minst ett forslag innenfor dagens omsorgslønnsordning.

Anslag viser at omfanget av omsorgstjenester fra pårørende er nesten på høyde med omfanget av den kommunale omsorgstjenesten.

- Pårørende vil også i fremtiden være en nødvendig ressurs og utfordringene knyttet til dette blir stadig viktigere, særlig sett forhold til den økende andel eldre i samfunnet, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. juni 2011.