Utenriksdepartementet

Første utviklingsdialog mellom Frankrike og Norge

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:46 CET

Norge og Frankrike er enige om å ha en egen utviklingspolitisk dialog. Det er første gang dette skjer.

Det norske og franske utenriksdepartementene møtes den 9. februar.

- Dette er viktig for å stå sterkere sammen i kampen mot fattigdom. Vi har mye å lære av hverandre, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Frankrike er nå formann i G20-gruppa. De ønsker å få et større fokus på utviklingspolitiske spørsmål. G20 er særlig opptatt av å skape økonomisk vekst i fattige land. Dette må gjøres gjennom handel, samt private investeringer i industri, kraftutbygging, veier, havner og annen infrastruktur.

- Vi må sette inn et krafttak for å sikre at fattige land får skatteinntekter av den økonomiske utviklingen. Slik kan de levere felles goder som utdanning og helsetjenester, sier Solheim.

For å få til dette kreves både bedre skattesystem, kamp mot korrupsjon og ikke minst en stor internasjonal innsats mot skatteparadisene. Det kan korrupsjonspengene og andre ulovlige kapitalstrømmer gjemmes.

- Dette er områder av utviklingspolitikken som Frankrike og Norge allerede er tungt engasjert i. Vi jobber også sammen for å få på plass nye former for finansiering av viktige utviklingsspørsmål, som skatt på valutahandel og flyseter, sier Solheim.

Fra norsk side vil det viktigste formålet med møtet være å få fram betydningen av at den økonomiske veksten må være forenlig med det globale arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Det betyr blant annet at Norge vil legge vekt på bruk av fornybar energi, særlig vannkraft, i arbeidet med elektrifisering i fattige land. Norge legger også vekt på betydningen av regnskogen gjør at det skal være mer lønnsomt å bevare den enn å kutte den ned. Den er naturens eget system for å binde karbon.

Andre tema som vil bli drøftet er globale helsespørsmål, vaksinearbeidet, mer bruk av resultatbasert bistand og arbeidet for bedre matsikkerhet. Den norske delegasjonen ledes av utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg.