Utenriksdepartementet

Fokus på kvinner i fredsprosesser

Nyhet   •   okt 08, 2010 08:55 CEST

Statssekretær Ingrid Fiskaa er i Nepal denne uken, blant annet for å markere Nepals nye nasjonale plan for kvinner, fred og sikkerhet.

Arrangementet feirer at en nasjonal plan for å følge opp to FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet er ferdig. Norge har ledet arbeidsgruppen som sammen med myndighetene i Nepal har laget planen.

- Kvinner har vært hardt rammet i den lange konflikten i Nepal. Flere kvinner har selv vært med i borgerkrigen. Det er viktig at disse kvinnene blir hørt, sier statssekretæren.

Arrangementet gir Fiskaa anledning til å møte kvinner og barn som har fått sine liv endret som følge av konflikten

Fiskaa lærer mer om norsk støtte til utdanningssektoren i Nepal gjennom et skolebesøk. Hun har besøkt en skole på landsbygda som søttes av Redd Barna. Redd Barna har spesielt fokus på sårbare og konfliktrammede barn.

 

- Nepal har kommet langt i å nå tusenårsmålet om utdanning for alle, men det er fortsatt mye som gjenstår for å sikre god kvalitet på utdanningen. Vi må også sikre at elever ikke dropper ut før fullendt skolegang, sier Fiskaa, som selv er lærer.

Besøket gir anledning til å fokusere på de sentrale utfordringene Nepal står overfor. For at fredsprosessen skal lykkes må folk flest føle at de har eierskap til prosessen og at freden har medført positive endringer i deres hverdag. Fiskaa skal besøke et lokalt styresettprogram som fokuserer på denne viktige problematikken.

Fiskaa besøker også et program for landsbyelektrifisering. Dette er viktig med tanke på fattigdomsbekjempelse, men statssekretæren ønsker også å trekke fram betydningen av tilgang på strøm for kvinner på landsbygda. Ved å bruke mindre tid på å samle brensel, frigis tid som kan benyttes til lønnet arbeid utenfor hjemmet.

Fiskaa vil også ha politiske samtaler med utenriksministeren, utdanningsministeren og innenriksministeren. Møtene vil fokusere på norsk støtte til fredsprosessen og norsk bistand til Nepal.

- Det er viktig for meg å høre fra nepalske politikere hvordan de mener vi bør innrette vår støtte slik at den kan hjelpe best mulig, sier Fiskaa.

Besøket til Nepal er en del av en større reise som også omfatter India og USA. Les mer om reisen.