Kystverket

Forbereder kommunene på ny Havne- og farvannslov

Nyhet   •   des 16, 2009 09:18 CET

1. januar 2010 trer ny Havne og farvannslov i kraft. Kystverket forbereder nå informasjonsopplegg for alle kommuner og havner, for å sette dem inn i loven og hvilke endringer dette innebærer for deres ansvar og myndighet. Ny lov om havner og farvann skal tre i kraft 1. januar 2010. Loven vil erstatte lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. ALLE kystkommuner vil automatisk få forvaltningsansvar og myndighet innenfor kommunens grenser når den nye loven trer i kraft.   Kystverket vil i denne forbindelse invitere alle kystkommunene med havnene til seminar hvor det vil bli gitt orientering om den nye loven og hva den vil innebære for kommunene. Det vil bli holdt samlinger i hver av de fem Kystverk-regionene i regi av hvert regionkontor.

Representanter fra alle Kystverkets regionkontorer var samlet i Ålesund 8. og 9. desember for å diskutere informasjonsopplegget om den nye havne- og farvannsloven rettet mot alle kystkommunene. På samlingen i Ålesund fikk de fagansvarlige fra regionkontorene ytterligere opplæring om loven fra Hovedkontoret jurister. De utarbeidet også rammene for et felles informasjonsopplegg.

Kommunene og havnene vil gjennomgå informasjonsopplegget i januar og februar.