Landbruks- og matdepartementet

Forbrukerpris på mat ned fra september til oktober

Nyhet   •   nov 15, 2010 09:27 CET

Forbrukerprisen på matvarer gikk noe ned fra september til oktober viser nye tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Størst nedgang i priser var det for frisk frukt med 3,6 prosent, mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 0,3 prosent.

På fisk økte prisen med 0,5 prosent fra september til oktober, mens forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,4 prosent. Prisen på grønnsaker og frukt gikk ned med 1,7 prosent. Størst nedgang i priser var det for frisk frukt (3,6 prosent), mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 0,3 prosent.

Meierivarer
Fra september til oktober gikk prisen på meierivarer ned med 0,3 prosent. Den største prisreduksjonen blant meierivarer var på ost med 1,1 prosent. Forbrukerprisen på melk, yoghurt og fløte økte med 0,3 prosent, mens prisen på smør økte med 0,1 prosent. Prisen på øvrige meierprodukter gikk ned med 1,1 prosent.Forbrukerprisen på matvarer gikk noe ned fra september til oktober. Foto: Espen Bratlie, Samfoto

Kjøtt
Forbrukerprisen på kjøtt gikk opp med 0,3 prosent fra september til oktober. Forbrukerprisen på lam gikk imidlertid ned med 10,8 prosent. I løpet av de to siste månedene har dermed prisen på lam gått ned med 20,2 prosent. Normalt vil prisen på lam øke fra oktober til november og det er derfor trolig at man vil se økte forbrukerpriser på lam neste måned. Når det gjelder andre kjøttslag, gikk prisen på svin og storfe (biffer) ned med hhv. 2,1 prosent og 0,7 prosent fra september til oktober. Prisen på fjørfe gikk opp med 1,3 prosent, mens prisen på blandingsprodukter (herunder kjøttdeig) økte med 4,7 prosent.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.