Mattilsynet gammel

Forbud mot fiskemel til drøvtyggere

Nyhet   •   jan 14, 2010 17:26 CET

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at Norge vil gjennomføre forbudet mot fiskemel i drøvtyggerfôr, men vil fortsatt arbeide for å få internasjonal aksept for at fiskemel er en trygg fôrvare, også for drøvtyggere.

Siden 2002 har Norge med faglig begrunnelse unnlatt å gjennomføre EØS-avtalens forbud mot å fôre småfe og storfe med fiskemel.

Mattilsynet vil få oppgaven med regelverksendring og tilsyn iht forbudet.

Les mer om saken på Landbruks- og matdepartementets nettsider i link til høyre på siden.

Kontaktperson i Mattilsynet