Norwegian Broker AS

Fordeler ved å benytte en forsikringsmegler

Nyhet   •   des 05, 2011 11:19 CET

Det er flere fordeler ved å benytte forsikringsmegling. Man får en objektiv, helhetlig rådgivning og totaloversikt på markedet. Det er en kostnadsfeffektiv betjeningskanal.

  • Mange forsikringsselskaper leverer kun via megler
  • Skaper konkurranse
  • Representerer bedriftens virksomhet, og ivaretar dennes interesser
  • Setter krav til forsikringsselskapene
  • Forsikringsselskapenes største kunde
  • Underlagt kredittilsynet
  • Ny klagenemnd for forsikringsmeglings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
  • Egen utdanning og autorisasjon

Selskap                               vs.                          Forsikringsmegler

Produktorientert                                               Behovsorientert  

Egne salgskanaler                                             Totalleverandør  

Salgskampanjer/ Subjektiv Rådgivning                Objektiv Rådgivning 

Fokus hovedsaklig på egne produkter                 Kundens behov i fokus 

Salgsprovisjon                                                   Rådgivningshonorar  

Salgsmål                                                           Innsparing for kunden gir økt                                                                         lojalitet ovenfor megler