Landbruks- og matdepartementet

Fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Nyhet   •   okt 29, 2010 09:07 CEST

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).

Hoveddelen av endringene omtalt i høringsbrevet trer i kraft straks.

Forskriftsendringene medfører at det innføres nye tiltak både før og etter auksjon av tollkvoter, som vil bidra til å sikre at auksjonsdeltakerne innbetaler auksjonsbeløpet. Dette innebærer blant annet at foretak som ønsker å delta ved auksjoner, må være vurdert som kredittverdige eller stille bankgaranti for det beløpet som ønskes tilgjengelig for budgivning under auksjonen.

Forskriftsendringene som følger av den nye artikkel 19-avtalen med EU, vil derimot først bli fastsatt etter at avtalen er ratifisert av både Norge og EU. Avtalen vil bli lagt frem for Stortinget i form av en stortingsproposisjon.