Foreningen Norden

Foreningene Nordens Ungdomsforbund vil ha nordisk medborgerskap!

Nyhet   •   apr 11, 2016 09:18 CEST

Unge nordboere er lei av problemene og grensehindrene de møter når de velger å studere eller jobbe på tvers av landegrensene i Norden. Foreningene Nordens Ungdomsforbund mener løsningen er nordisk medborgerskap. 

Foreningene Nordens Ungdomsforbund (FNUF) møttes nylig i Tórshavn på Færøyene, og vedtok følgende uttalelse som er oversendt samtlige nordiske statsministre og Norden-politikere:

Ungdom som flytter til et annet nordisk land opplever veldig ofte praktiske problemer. Man må ha nytt personnummer, kanskje fikse skattebetaling i to land, få seg lege som ofte har vanskelig for å skaffe seg tilgang til pasientjournalen i hjemlandet og i det hele tatt må man forberede seg på å stå mellom to byråkratiske system. Mister man jobben, er det ofte vanskelig å få sosiale velferdsytelser. Man får heller ikke stemmerett i parlamentsvalg i det nye nordiske landet man flytter til, og i noen land mister man stemmeretten i sitt hjemland om man bor for lenge i et annet land. 

Et nordisk medborgerskap vil kunne løse disse utfordringene. 

Ved å sikre lik rett til sosiale ytelser, innføre fellesnordisk personnummersystem og gi stemmerett til parlamentsvalg i det landet man bor i, gjør man det enklere for folk å bruke hele Norden som sin naturlige hjemmeregion, samtidig som man sikrer demokratiske rettigheter. Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden.

FNUF mener at tiden er inne for et nordisk medborgerskap.

Foreningene Nordens Ungdomsforbund

Kontaktpersoner for uttalelsen er Iris Dager (leder for arbeidsutvalget i FNUF) og Jonas L. Roelsgaard (leder for FNU Norge).