Nærings- og handelsdepartementet

Forenkling av signeringskrav

Nyhet   •   sep 10, 2010 15:47 CEST

Papirmøllen byr på stadig hodepine for norske bedrifter. Nå tar Nærings- og handelsdepartementet et skritt i riktig retning for å gjøre dette enklere.

Daglig leder skal byttes ut, styresammensetningen er endret eller bedriften har flyttet til ny adresse – dette er opplysninger som norske bedrifter må innrapporter til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Prosessen kan bli uforholdsmessig tidkrevende.

- Vi har sett at dagens krav er utformet for papir, og det er til hinder for effektiviseringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i et intervju med Finansavisen.

Men nå blir det slutt på at bedrifter må bruke tid og ressurser på å sende dokumenter hit og dit, for å få samlet nødvendige navnetrekk.

- I løpet av oktober kommer det et forslag til endring i foretaks- og enhetsregisterloven som skal gjøre det tilstrekkelig med en signatur på meldinger som skal inn. Forslagene ble godt mottatt i høringsrunden, og næringslivet ønsker denne utviklingen velkommen, sier statsråden til avisen.

Han understreker at lovforslaget gjelder meldinger som skal rapporteres elektronisk via Altinn-portalen. Bedrifter skal kunne gi én ekstern person fullmakt til å signere.

- Muligheten for gjenbruk av dataene gjør at det blir færre skjemaer for bedriftene å fylle ut, elektronisk utfylling av informasjon er raskere og enklere enn på papir og sikkerheten forbundet med disse løsningene er på høyden med den vi kjenner gjennom for eksempel nettbanker. Og med elektronisk innmelding begrenser man risikoen for at utenforstående blander seg inn, sier Giske.

Forslaget er et ledd i regjeringens forenklingsarbeid som fra myndighetenes side er ment å bidra til at bedriftene frigjør tid.

- Dette er et første viktig skritt. I dag skjer rundt 45 prosent av innrapporteringen til det offentlige elektronisk. Målet er 95 prosent innen 2012, sier statsråden.