Justis- og politidepartementet

Foreslår obligatorisk oppholdskort med biometri

Nyhet   •   feb 24, 2011 09:59 CET

Justis- og politidepartementet vil innføre obligatoriske oppholdskort med elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk for alle utlendinger over 6 år som innvilges oppholdstillatelse i Norge.

Departementet har i dag sendt forslag til nye bestemmelser i utlendingsloven for bruk av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri på høring, for å gi det en rettslig forankring.

- Oppholdskortet vi nå foreslår vil øke sikkerheten og dermed bidra til å forebygge og bekjempe både illegal innvandring og illegalt opphold. Ved å innføre biometrisk personinformasjon i kortet forbedres dokumentasjonen slik at mulighetene for forfalskning og etterligning blir vesentlig redusert. Det vil være et viktig virkemiddel for bedre kontroll med utlendingers identitet og oppholdsstatus i Norge, sier statssekretær Pål K. Lønseth.

Gjennom Schengen-samarbeidet ble det i 2001 innført en ensartet dokumentasjon for innvilget oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. Det er vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk og fotografi.

Lovforslaget som sendes på høring åpner ikke for å lagre fingeravtrykk på annen måte enn i databrikken i kortet. Departementet er imidlertid i gang med å utrede en eventuell lagring av biometri i et register, herunder avveining av behovet for lagring opp mot personvernet.