Mattilsynet gammel

Fôrhygieneforskriften trer i kraft 1. mars

Nyhet   •   feb 08, 2010 08:55 CET

Med bakgrunn i informasjon sendt fra Island vil ”matlovpakken” tre i kraft i Norge 1. mars. Det innebærer at de norske forskriftene som gjennomfører dette regelverket også trer i kraft 1. mars.

For fôrområdet vil følgende endringer tre i kraft 1. mars:

  • Forskrift 14. 01.2010 nr 39 om fôrhygiene, fôrhygieneforskriften (se lenke til høyre)
  • Forskrift 14. januar 2010 nr. 65 om endringer i forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften (se lenke til høyre)

Endringen i fôrvareforskriften er en følge av implementeringen av fôrhygieneforskriften. Det medfører at en rekke bestemmelser tas ut av fôrvareforskriften, men mange av de samme områdene den regulerte gjenfinnes nå i fôrhygieneforskriften.

Det vil videre fastsettes enda en ny forskrift, som endrer fôrvareforskriften. Det omfatter området fôrvareanalyser og vil også tre i kraft 1. mars. Den følger av ikrafttredelsen av forskrift 22. november 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr, kontrollforskriften. Forskriften innebærer at Mattilsynets prøvetaking og analyser som ledd i kontrollen med fôrvarer vil bli regulert av kontrollforskriften. I dag reguleres disse forholdene i fôrvareforskriften. Nærmere informasjon om denne endringen kommer straks endringsforskriften er fastsatt

Kontaktpersoner:
Ingunn Ormstad, Mattilsynet hovedkontor, Seksjon Landdyrhelse og fôr. tlf. 23 21 68 77
Jorunn Madsen, Mattilsynet hovedkontor, Seksjon Landdyrhelse og fôr, tlf. 23 21 65 69
Hans Birger Glende, Mattilsynet hovedkontor, Seksjon for landdyrhelse og dyrehelsepersonell, tlf. 64 94 43 80