Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forlenget søknadsfrist for fire utlyste fylkesmannsstillinger

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:06 CET

Lørdag 19. februar ble fylkesmannsstillingen i Troms, Sogn og Fjordane, Sør–Trøndelag og Oslo og Akershus  lyst ut i nasjonale medier med søknadsfrist 28. februar.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ser at søknadsfristen som ble satt er i knappeste laget. Det er derfor bestemt at søknadsfristen forlenges og at ny søknadsfrist er 15. mars.

Stillingsutlysningene: